วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ผลไม้ชวนชิม

ช่วงนี้มีลองกองหวานอร่อยออกลูกมาให้ชวนชิมแล้วค่ะ
วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

TREE COTTAGE

Tree Cottage กระท่อมต้นไม้หลังใหม่
(อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้าง จะแล้วเสร็จอีกประมาณ 2 เดือนค่ะ)

กระท่อมกับต้นไม้ที่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ใต้หลังคาหญ้าแฝกที่ซ่อนไว้ คือ โครงสร้างหลังคาที่สวยงาม...พร้อมชั้นลอยเรียบง่่าย
ทำด้วยไม้ที่ดิบ...เพราะความสึกกร่อนตามธรรมชาติ...!
หน้าบ้านมีระเบียงน่ารักๆๆ ...พร้อมทางเข้าที่เห็นเป็นรูปร่าง
ภายนอก...คงความเป็นไม้ และส่วนของชายคาที่ยื่นยาวพร้อมค้ำยัน
พร้อมเข้าพักเร็วๆ นี้