วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

YKPB in the forest

ภาพบรรยากาศงาน YKPB in the forest ที่บ้านป่าริมธารของเรา
บรรยากาศใกล้ชิดเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบครอบครัว ทั้งฟังและร้องเพลงไปกับเสียงน้ำตก
โดย พี่โป้และเพื่อนๆ และมีแขกรับเชิญพิเศษโดยพี่บอย ตรัย